Nawigacja

Partnerzy

Wtorek 25.09.2018

PRZETWARZANIE DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach jest dyrektor ,  adres: Cygany 70, 39-442 Cygany , nr tel. : +48 15 846 11 80,adres e-mail: spcygany@poczta.onet.pl

 

 1. W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Rzeszowska 3,
  39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48 15 846 26 71, adres e-mail:
  iod@nowadeba.pl.

 

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
  udzielonej zgody.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 2. inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do treści danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych do innego administratora,
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś  jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Witamy na stronie szkoły!

NIP SZKOŁY: 867-22-39-912

REGON: 001178125

Telefon do szkoły: 15-8461180

 • Przypominamy uczniom, że 24 września obowiązuje wszystkich plan lekcji z basenem.       ms

 • 18 września odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele policji z Nowej Dęby. Spotkali się z uczniami klasy II i IV. Przeprowadzili z nimi pogadankę uzupełnianą filmikami na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Panowie policjanci pokazali również uczniom sposób zachowania się w przypadku spotkania na swej drodze psa, na zakończenie rozdali wszystkim odblaski.       ms

 • 17.09.2018

  Informujemy, że w dniu 26 września 2018r. odbędzie się spotkanie z rodzicami.

  15:30- spotkanie wychowawcy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów kl. VII i VIII

  16:00 - zebranie ogólne z p. dyrektor

  ok. 16:30 spotkanie wychowawców z rodzicami kl.: II, IV, VI

  Serdecznie zapraszamy.

 • Dyrektor szkoły p. Małgorzata Pakulska przypomina uczniom i mieszkańcom Cygan o zakazie korzystania z placu zabaw na terenie szkoły . Plac zostanie udostępniony po zakończeniu remontu, o czym poinformujemy na stronie szkoły. Przypominamy również uczniom, że 17 września obowiązuje plan lekcji bez basenu.     ms

 • Kochani Uczniowie! Już w poniedziałek 3 września rozpoczęcie roku szkolnego.

  Wszyscy spotykamy się o 08:50 w szkole i wyruszamy ze sztandarem do kościoła.

  O godz. 09:00 - Msza Św.

  Po Mszy spotkanie w szkole z Panią Dyrektor i Wychowawcami.

  Uczniowie przychodzą w tym dniu w strojach galowych.

  Serdecznie zapraszamy.

 • WAKACYJNE ŻYCZENIA - Obrazek 1

  Życzymy wszystkim, aby rozpoczęte wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń, udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi. Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II
  Cygany 70
  39-442 Chmielów
 • (015)846 11 80

Galeria zdjęć