Nawigacja

Partnerzy

Piątek 17.08.2018

PRZETWARZANIE DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach jest dyrektor ,  adres: Cygany 70, 39-442 Cygany , nr tel. : +48 15 846 11 80,adres e-mail: spcygany@poczta.onet.pl

 

  1. W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Rzeszowska 3,
    39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48 15 846 26 71, adres e-mail:
    iod@nowadeba.pl.

 

  1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
    udzielonej zgody.

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  2. inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,
    a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

  1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś  jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

  1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Witamy na stronie szkoły!

NIP SZKOŁY: 867-22-39-912

REGON: 001178125

Telefon do szkoły: 15-8461180

  • WAKACYJNE ŻYCZENIA - Obrazek 1

    Życzymy wszystkim, aby rozpoczęte wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń, udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi. Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań.

  •  

                              KOCHANI UCZNIOWIE!

     

    NIE ZAPOMINAJCIE O MATEMATYCE NA WAKACJACH.

     

             

     

     

  • Porządek zakończenia roku szkolnego:

    • 8.40  -  spotkanie  uczniów  w szkole;
    • 8.45  - wymarsz  ze sztandarem do kościoła
    • 9.00 -  msza  św.
    • ok. 10.00 -  powrót do szkoły;
    • 10.10 -  akademia i rozdanie świadectw;
    • ok. 10.45 -  powrót uczniów do domu.

     

    UWAGA ! WSZYSTKICH UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ  GALOWY .

  • 19 czerwca dzieci z klasy I i ZWP pod kierunkiem swoich wychowawczyń p. Małgorzaty Stec i p. Agnieszki Denkowskiej-Siemczyk przygotowały dla swoich rodziców wzruszającą uroczystość z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Bez tremy recytowały przepiękne wiersze, śpiewały piosenki. Po zakończeniu występu złożyły rodzicom życzenia, wręczyły przygotowane dla nich laurki i prezenty, zaprosiły na słodki poczęstunek.Do życzeń dołączyła się też p. dyrektor oraz wychowawczynie obu klas.       ms

  • 13 czerwca w naszej szkole odbyło się podsumowanie programu TRZYMAJ FORME. To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Projekt służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży. W tym dniu uczniowie poszczególnych klas przygotowali zdrowe jedzenie według nowej PIRAMIDY ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. Podstawą piramidy czyli aktywnością fizyczną zajęła się klasa pierwsza. Klasa VI przygotowała potrawy z warzyw i owoców- I poziom. II poziom – węglowodany zaprezentowała klasa VII, nabiał z Królestwem Serów przygotowała klasa V a produkty zawierające białko przyniosła klasa V. Wprowadzającą prezentacje multimedialną przygotowała klasa VII. Po prezentacji wszyscy uczniowie z nauczycielami udali się na degustację przygotowanych wcześniej potraw. Impreza była udana, uczniowie z apetytem degustowali przyniesione potrawy. Młodzież miała okazję wykazać się swoimi pomysłami, umiejętnościami,  talentami kulinarnymi. Nad całością przebiegu imprezy czuwała wychowawczyni klasy VII pani Anna Mikuszewska.

  • 21 VI 2018 naszą szkołę odwiedził dzielnicowy Andrzej Frodyma. Spotkanie przypomniało nam o bezpiecznym zachowaniu się w czasie wakacji  w górach i nad morzem. Zaciekawieni uczniowie wsłuchali się w słowa policjanta.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II
    Cygany 70
    39-442 Chmielów
  • (015)846 11 80

Galeria zdjęć