Nawigacja

Aktualności

Historia Nasza miejscowość Profil szkoły Patron naszej szkoły

Historia

Ważne daty w historii szkoły
 

1866 - powstaje pierwsza szkoła zimowa. Pierwszy nauczyciel - pan Czajkowski

1906 - kierownikiem szkoły zostaje Marcin Maziarz

1914 - wybuch I wojny światowej

1918 - kierownictwo obejmuje Jan Kozdęba, a po nim Michalina Wojtowiczowa (1940)

1939/1945 - działa dwuklasowa polska publiczna szkoła powszechna, we wrześniu 1939 roku zapisanych było 157 dzieci

1941 - przemianowanie szkoły I stopnia na szkołę II stopnia(pięcioklasową)

1949/1950 - istnieje szkoła siedmioklasowa

1951 - kierownikiem szkoły zostaje Michał Urbaniak

1979 - uzyskanie pozwolenia na rozbudowę szkoły

1980 - powstaje Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły

1981 - wmurowanie aktu erekcyjnego

1982 - śmierć kierownika szkoły Michała Urbaniaka, nowym dyrektorem zostaje Jan Serafin

1986 - rozpoczyna się nauka w nowej szkole

1990 - wprowadzenie nauki religii do szkół; obowiązki katechety pełni ks. Jan Pasieka; w szkole rozpoczyna się kampania "Wybieramy patrona naszej szkoły"

1991 - pracę w szkole rozpoczyna ks. Józef Lisowski; zapada decyzja o wyborze Ojca Świętego Jana Pawła II na patrona szkoły

1994 - szkołę odwiedza Andrzej Pityński, artysta rzeźbiarz, który ofiaruje się wykonać tablicę pamiątkową z wizerunkiem Ojca Świętego

1995 - nadanie szkole imienia papieża Jana Pawła II; gazyfikacja szkoły i kotłowni

1996 - po raz pierwszy zorganizowano  "Święto szkoły" w dniu urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II (18 maja)

1999 - szkoła otrzymuje pracownię komputerową; w szkole powstaje Oddział Gimnazjum

2002 - dyrektorem zostaje Krystyna Łącz
- następuje
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Michałowi Urbaniakowi

- likwidacja Oddziału Gimnazjum

- poświęcenie sztandaru szkoły przez Ojca Świętego w Krakowie podczas pielgrzymki papieskiej

2003 - przekazanie szkole sztandaru

-powstaje Zespół Szkół w Cyganach ze szkoła podstawową
i gimnazjum; 
dyrektorem zostaje Jan Serafin

2005 - X rocznica nadania szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 139-lecie szkoły

2005 - dyrektorem zostaje Danuta Serafin; szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową

2006 - biblioteka szkolna zostaje wyposażona w sprzęt komputerowy(ICIM)

2014-dyrektorem szkoły zostaje Małgorzata Pakulska

2014-  31 sierpnia rozwiązanie Zespołu Szkół w Cyganach w skład którego wchodziły: szkoła podstawowa i gimnazjum

2014-1 września kontynuacja nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II                               w Cyganach

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II
    Cygany 70
    39-442 Chmielów
  • (015)846 11 80

Galeria zdjęć